Profil

Mgr. Martina Pokorná je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze, promovala v roce 1998. Od roku 1998 do roku 2013 působila jako notářská koncipientka a posléze kandidátka a zástupkyně notářky v Turnově. Od 1.1.2014 je notářkou.

Notářku zastupuje její zástupkyně JUDr. Milada Berndtová (bývalá notářka v Turnově).

Notářskou tajemnicí je Šárka Janďourková - s ní sjednáte termín schůzky a poskytne vám základní informace o službě, kterou hodláte využít, nebo informace z konkrétního dědického řízení.