Czechpoint

Služby Czechpoint


Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projekt veřejné správy, kdy na určených pracovištích a kontaktních místech může veřejnost získat např. výpisy ze stanovených veřejných rejstříků, veřejných seznamů či evidencí, nebo může být provedena autorizovaná konverze dokumentu. Notáři jsou určeni jako jedno z těchto kontaktních pracovišť. U notáře můžete obdržet například výpis z obchodního a dalších veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek atd.), výpis z evidence Rejstříku trestů, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z bodového hodnocení řidičů a insolvenčního rejstříku.