Naše služby

Právnické osoby a podnikání

  • Zakládání společností, družstev a jejich změny
  • Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem
  • Založení nadace a nadačního fondu
  • Změna stanov společenství vlastníků jednotek
  • Založení společenství vlastníků jednotek

Dědické právo

  • Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení
  • Pozůstalostní řízení
  • Rozvrhy řízení o pozůstalosti